Project omschrijvingen


Boris Baan helpt je naar werk

Binnen "Boris brengt je bij 'n baan" begeleiden vso-scholen en de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven leerlingen op weg naar een baan.


Eigenwerkwijzer

De EigenWerkWijzer is voor iedereen met een handicap, die zijn of haar capaciteiten helemaal wil benutten zonder roofbouw op zichzelf te plegen. Het kan gaan om een psychische of fysieke handicap, of een chronische ziekte. Daarbij maakt het niet uit of je werk hebt of werk zoekt


Samen Zelf

Voorbereiden van jongeren met o.a. een visuele beperking op participeren en werken in de maatschappij.


Sollicitatiebijsluiter


Iedereen winst

Inspireren en ondersteunen van sociale firma’s.


Wajong talenten

Werving en selectie speciaal voor Wajongers.


TRess werkend leren

Ondersteunt werkzoekenden bij het vinden en behouden van werk, adviseert en ondersteunt werkgevers bij de werving van geschikte werknemers en plaatst klanten voor opdrachtgevers op passende werkplekken.


All@work

Gemeenten en bedrijven richting geven bij de uitvoering van de participatiewet


Inspiratie Participatiematrix

In kaart brengen van de ontwikkelingen van de cliënt, zowel op het gebied van participatie en technische vaardigheden als loonwaarde.


Enspiratie

Jongeren met afstand tot arbeidsmarkt begeleiden naar werk.