All@work


Beoogd doel

Gemeenten en bedrijven richting geven bij de uitvoering van de participatiewet. 

Werkwijze

Helder en concreet boek dat de praktijkervaring koppelt aan bedrijfsprocessen.

Resultaat

Een zakelijke en bedrijfskundige benadering van Participatieve Arbeidsintegratie.

Website

www.participerennaarvermogen.info