Eigenwerkwijzer


Beoogd doel

De EigenWerkWijzer is voor iedereen met een handicap, die zijn of haar capaciteiten helemaal wil benutten zonder roofbouw op zichzelf te plegen. Het kan gaan om een psychische of fysieke handicap, of een chronische ziekte. Daarbij maakt het niet uit of je werk hebt of werk zoekt

Werkwijze

De Eigenwerkwijzer is een instrument voor werkgevers, P&O-medewerkers en jobcoaches bij werkbegeleidings- of re-integratietrajecten en geeft inzicht in mogelijkheden, grenzen, passend werk, passende werkplek en communicatie.

Resultaat

"De EigenWerkWijzer is tof! Echt een superuitvinding" [deelneemster gebruikerstest okt. 2013]

Website

https://www.blikopwerk.nl/eigenwerkwijzer