Samen Zelf


Beoogd doel

Voorbereiden van jongeren met o.a. een visuele beperking op participeren en werken in de maatschappij.

Werkwijze

Praktijkgerichte opleidingen gecombineerd met werkervaringsplaatsen en veel empowermenttrainingen.

Resultaat

“ Nu mijn zoon beter weet wat zijn mogelijkheden zijn, zijn de stappen doelgerichter en geslaagder. Hopelijk zal deze stage leiden tot een werkplek!”

Website

www.samenzelf.nl