Wajong talenten


Beoogd doel

Werving en selectie speciaal voor Wajongers.

Werkwijze

Koppelen van Wajongers aan werkgevers, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de intake en er dus tijd en aandacht is voor de talenten van de Wajonger.
Ook wordt extra aandacht besteed aan de begeleiding en de ondersteuning van de gesprekken.

Resultaat

“Ondanks dat we een jonge organisatie zijn, hebben we een nagenoeg landelijke dekking. We voorzien duidelijk in een behoefte”.

Website

www.wajongtalenten.nl