“ Nu de arbeidsmarkt
voorzichtig aantrekt

hebben we mensen nodig.
Loyale mensen die graag
willen werken zijn altijd
welkom!”
“ Mijn zoon wil heel
graag aan het werk in
de techniek
. We hebben
wel 100 vragen. Maar
waar vinden we
antwoorden? Deze site is
voor ons erg welkom!”
“ Wauw! Dat er zoveel
ondersteuning en projecten
zijn voor mijn leerlingen,

geweldig!!! Natuurlijk begin-
nen we op school maar
samenwerking met
bedrijven is heel wenselijk”
“ Dat mensen met alle
veranderingen niet meer
goed weten waar ze
terecht kunnen,
dat
snappen wij. Gelukkig
zijn er dus sites als deze!”
“ Op deze site staat alles
bij elkaar.
Heel fijn,
want van al dat zoeken
op internet raak ik
soms nog meer in de war!”

Een koffer vol gereedschap


Hoe kan het Kennisplein Gehandicaptensector jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) ondersteunen bij het vinden van werk in de techniek? Welke ondersteuning zoekt het onderwijs als het gaat om het stages en werk in de techniek? Welke hulp en ondersteuning kunnen bedrijven gebruiken wanneer er een jongere met een licht verstandelijke beperking bij hen komt werken?

‘Een koffer vol gereedschap’ biedt praktische informatie om mensen met een licht verstandelijke beperking  te helpen bij het vinden en houden van werk. En om werkgevers meer inzicht te geven in hun toekomstige werknemers met een LVB.

Deze website is het eindproduct van een door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en het Antonia Wilhelmina Fonds (een Fonds op Naam van het Fonds Psychische Gezondheid) georganiseerde werkplaats op het Kennisplein Gehandicaptensector.